Mazda RX8 Vs Cars McQueen

Sama-sama mobil tapi ga sama. Jelas dong.
Yg satu putih, yg lain merah
Yg satu dari versi sungguhan, yg lain dari film kartun anak-anak
Yg satu buatnya sampe 5 jam yg lain cuma separonya hihihi
.....Yah begitulah kegiatan bakul kue hehe

0 Comments